Maskinpark som klarar det mesta
Fyrkantens Last och Transport AB är det lilla entreprenadföretaget som fokuserar på service och miljö. Tack vare satsningen på infrastrukturen i Norrland ser framtiden lovande ut.
Fyrkantens Last och Transport AB är ett mindre familjeföretag med bredd. Verksamheten omfattar bland annat arbeten i bergtäkter, i- och urlastning, pirbyggen, skutslagning, återställning av täkter, schaktarbeten, transport av grus och asfalt, snöröjning samt en fjärrbil med trailer som transporterar gods runt hela Sverige, berättar Ulrika Karlsson som administrerar bolaget där hela familjen är engagerad.

Fyrkantens Last och Transport AB har främst Norrland som sitt arbetsområde. De senaste åren har inneburit mycket jobb på ”hemmaplan” tack vare Botniabanans byggnation. Det är stora mängder material som har krossats fram.
- Vi har stor erfarenhet av maskinarbeten vid mobila krossanläggningar, även om vi inte har någon egen anläggning, men vi har helt enkelt en mycket duktig och kompetent personal, konstaterar Ulrika. Den moderna maskinparken har nyligen också utökats med ytterligare en hjullastare i 35-tonsklassen.

Fyrkantens Last och Transport AB hittar lösningar tillsammans med kunden. Ett gott samarbete ger en nöjd uppdragsgivare, menar Ulrika. Dessutom har bolaget ett miljötänk rakt igenom, från föraren till VD:n Leif Forsman. De miljöcertifierade sig för ett par år sedan utan att ha kravet på sig.
- ,Vi hoppas att uppdragsgivarna värdesätter och ser fördelarna med det miljöledningssystem som genomsyrar verksamheten, säger Ulrika. Det är få företag i vår bransch som hittills har certifierat sig, men det är nog någonting som kommer att bli allt vanligare.

Botniabanan, vägpaketet kring Umeå samt förhoppningar om en fortsättning mot Haparanda med NorrBotniabanan ger löfte om en fortsatt stabil marknad. Något som också skulle kunna innebära en jämn sysselsättning, vilket annars inte är så vanligt i branschen, enligt Ulrika.
- Att på ett miljövänligt och serviceinriktat sätt erbjuda våra tjänster med utbildad personal är det sätt vi vill arbeta på, avslutar hon.


Fyrkantens Last & Transport AB

Bransch:
Entreprenad

Telefon: 090-319 58
Fax: 090-319 22


Email:
fyrkanten@telia.com

Hemsida:
www.fyrkantenslast.se

Adress:
Fyrkantens Last & Transport AB
Sandåsvägen 49
90360 Umeå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN